Musabeyli İlçesinin Tarihçesi
MUSABEYLİ'NİN TARİHİ;
 
 
 
Musabeyli'nin tarihi derken çevresindeki illerden ayırmak mümkün değildir. Çevresindeki illerin tarihi ile birlikte icelendiğinde daha detaylı bilgilere ulaşılır. Gerçek olan şudur ki Musabeyli Uygarlığın beşiği olan Mezopotamya'nın kuzey batısında yer almaktadır. Ancak Musabeyli'de yer alan Hüyükler, mağaralar, harabeler bugüne kadar arkeolojik araştırmalar yapılmadığında birçok soru cevapsız bulunmamaktadır. 

Türkler Anadolu'ya Ortasyada ki kavim göçleri ile geldiği Bizans, Rus, Ermeni, Arap tarihçileri tarafında dile getirilmektedir. Ayrıca Hun imparatorluğunu Avrupa'nın iç kısımlarına kadar ilerlediği de tarihi bir gerçektir. Tarihi yazan kitaplar çoğunlukla Kralların, Padişahların ve Hükümdarların çevresinde ki gelişen olayları anlattığında Aşiretlerin, Oymakların hareket ve göçleri bakımında pek yer
vermediği için; Aşiretlerin nerelerden geldiği ve hangi göç yolarını izlediği konusunda fazla bilgilere ulaşılamamaktadır. İşte böyle bir tıkanıklığın olduğu yerde Konuşulan şiveler ve kelimeler bakımında incelemeler önem kazanmaktadır. 

Musabeyli ilçesinin köylerini şive bakımında incelediğimizde Hüseyinoğlu köyü ile Balikli köyünün aynı zamanda Musabeyli (Murathüyügü), Körahmethüyüğü, Kaman köyü şiveleri birbirinden farlılıklar göstermektedir. Bu köylerin şiveleri nerelerde geçiyorsa bu köyler o konuşulan bölgelerde geldiğini gösterir. Diğer taraftan köylerin isimlerinin nerelerden geldiği konusunda bilgi vermektedir. Örneğin Gündeger köyünün eski adı Kaman olduğu herkes tarafında bilinmektedir. Kaman adı ile Kırşehir'in büyük ilçesi olduğu ayrıca Macaristan, Kazakistan'da Kaman adında yerleşim yerleri adı bulunmaktadır. Kaman Kıpçakların bir boyu olmaktadır. Kaman köyünün Kumanlar boyuda olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan Kilis'in köylerinde Balik(li), Hasken(li), Merden(li), Pertik(li), beşen(li) gibi köylerin adına baktığımızda sonlarındaki li eki bir yere ait olduğunu düşündürmektedir. Kelimenin kökleri ise geldikleri yeri belirtmektedir. Orta Asya'dan kavimler göçü zamanında Kazakistan'da Balik adında bir yerleşim yeri bulunmaktadır. Balik-li köyümüzde bu bölgede gelmiş olacağı düşünülmektedir. Ayrıca Musul'da Balikli adında bir aşiret bulunmaktadır.  Kötüköy (Hıcıpoğlu) köylerine baktığımızda bu iki köyde de Çelebiler ailesi yaşamaktadır. Çelebiler ailesi Kazakistan'nın Sayram kentinde geldiği ve Ahmet Yesevi ile
akrabalıkları bulunmaktadır. Çelebiler ailesi Kazakistan'da çıkarak İran'dan Kafkasya Yozgat Üzeri Aksaray'a gelip yerleşmişler. Çelebiler çok büyük bir aile olup bir ihtimal Padişaha karşı ayaklandıkları nedeni ile Ailenin bir kısmı Çanakkale'ye, bir Kısmı Diyarbakır'a, bir kısmı Halep'e, bir kısmı Dörtyol'a ve bir kısmide Kilis'e yerleştirilmişler. Çelebiler ailesi Kilis'e gelince ilk olarak Kardem köyüne yerleşirler. Zorlu bir kış döneminde bölgeye geldiklerinde, yaptıkları ev kar ile kaplanmış ve eve kardan ev demişler. Oradan geçmekte olan ve mahsur kalan kişiler de evi karla örtüldüğünü görünce Kardan ev demişler. Kardem köyüde ismini bu şekilde almaktadır. Yine Çelebilerin bir kısmı Karbeyaz köyünün bulunduğu yere gelerek buraya yerleştikleri zama adını almış.    Murat Hüyügü ise; Muslu Harabelerinin bulunduğu yerden yaşayanlar ile yine Kışlaköy harebesinde ve Kaenyuri
(Nuri'nin pınarı) çevresinde yaşayan halk gelerek Murathüyügü köyünü kuruyorlar. Balikli köyü; aslen Malatya'nın Baylanlı aşiretinde gelen Aligöçeri (Gültekin ailesi) ile Alkanlar ailesi
(Bu ailede Şahan, Doğan, Polat soyadlarını taşımaktalar.) kuruyorlar. Köye üçüncü olarak Mısırlılar ailesi geliyor. Mısırlılar ailesi aslen Karakeçili olup bu aile Darmigin dağı civarında Mağaracık köyünü kuruyorlar. Bu ailede Ali Ağa, Mısır valisi olarak görev yapmış ve Mısırda bir deprem olunca eşi ve çocukları bu depremde ölmüş. Ali Ağa da emekli olunca köyü Mağaracığa gelmiş. Daha sonra Balikli köyünde Aligöçerinin amcası kızı Zeynep dolayı lakap olarak Mısırlı denilmiş. Bu ailede; Mısırlıoğlu, Korkmaz, Yalçın, Dedeağa ve Ertürk soyadlarını taşımaktadır. Ayrıca Musabeyli'den Uyluk tepe üzerinde bulunan harabe köy
Eskiden ZOBULAR adını taşmakta olup, Ünlü Türk Ozanı Karaca Oğlan Bu köyde doğmuştur. Türkmen Eli Kerkük şehrinde de "Zobular" diye bir aşiret yaşamaktadır.
Yukarıdan da anlaşıldığı gibi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünün "Tarih
Araştırmaları Dergisi 2004 Hakemli dergisinde Metin Akis'in Tahrir Defterlerine göre 16. Yüzyılda Kilis Sancağındaki Aşiretlerin İdareleri, Nüfusları ve Yaşam Tarzları" adlı makalesinde Musabeğlü Taifesinde şöyle bahsetmektedir. "Kilis İline bağlı Musabeğlü kazası bu taifeden dolayı bu adı almıştır. 1536'da 140 bennak, 33 mücerred, 1570'de 573 hane, 213 mücered, 282 bennak,876 nefer kayıtları mevcuttur. 1590'da ise 574 hane ve 172 mücerredleri vardı" diye belirtmektedir.
 
 
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

Web Analytics

KİLİS YEMEK RESİMLERİ
 

< iframe width='640px' height='397px' frameborder='0' src='http://www.startv.com.tr/Embed/WebTV.aspx?id=3805&movie_target=startv_videoad_webtv' />,
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=