Şenlikce Köyü

ŞENLİKCE KÖYÜ: Kuzeyinde; Kürre tepe bu tepenin civarında krom yatağı bulunur. Batakgedik tepesi, Ağzıbozukkale tepe, bezirgangedik tepesi, kale köyü, meyane tepe yer almaktadır. Kuzeybatısında Kaletepe ve Kale harabesi, güneyinde Kıraç tepe, ada düzü, vijli yazısı,  Boğazkerim köyü raşik tepe yer alır. Doğusunda Şenlikce sırtı, şenlikce deresi, sabunsuyu, seydo dağı,  velveli deresi yer almaktadır. Kuzeybatısında Vıjlı düzü sırtı, batısında;  Vijli köyü, kepir tepe yer almaktadır.


Kilis ili Musabeyli ilçesine bağlı olan Şenlikçe Köyü Musabeyli ilçesine 5 km uzaklığı olan ve Musabeyli İlçesin batısına düşer. Doğusunda Musabeyli, Batısında  Yedigöz (Vijli) Köyü, Güneyinde Durucak (Zengül) Köyü, Kuzeyinde İslahiye  bağlı olan Kale Köyü vardır. 
3000 dönüm arazisi bulunan ve arazinin  bağ, zeytin, tarla olup geçimini çiftçilik, hayvancılık  ve işçilik ile sağlayan, 850 nüfusu bulunan 135 hanelik 1 cami, 3 derslik bir ilk okulu bulunan  bir yerleşim bölgesidir. Köyümüzün tamamı kürt olup ancak Kürtçülük ile şu ana kadar hiç siyaset bulunmamaktadır. Köyümüzün % 80 okur yazardır. Ancak köyümüzde yüksek tahsili öğrenci yok denecek kadar azdır. ( 3-4 tane) Köyümüzde belirli ziyaret ve tarihi eseri bulunmamaktadır. Yalnız iki zeyrat vardır. Biri büyük biri küçük olmak üzere iki tane bulunmaktadır. Ancak zeyrat hakkında kimsenin bir bilgisi yoktur. Ancak büyük zeyrat bir yüzbaşının şehidi olduğu söylenilir. Köyümüz fakir birkaç aile ibarettir. Köyümüzdeki arazinin  %50 ağa malı olup Kel Murat denilen bir ağanın malıymış Hep onlardan satın alma köyümüzün esas yerlisi Vural ailesi, Çelik ailesi, Gönderenoğlu ailesi ve Doğan ailesinde ibaret olup geri kalan aileler sonradan köye yerleşmişler.
NOT: Köyde bulunan ailelerin ne zaman köye gelip yerleştiğini göndermiş olduğum dosyada  muhtarın anlattığı gibi anlattım. 
Köyümüz halk oyunları düğünlerde en çok eski davullu düğünlerde çiftetelli, hamik havası, Tilhabeş iki sağ  bir sol, Kırıkhan havaları ve Halabi çalınır. Masal olarak devlerin ve padişahların masalları anlatılırdı ama şimdi pek anlatılmıyor.
Köyümüzün refaha kavuşması için  doğusunda geçen sabun suyun çayı, batısında velvel deresi  denilen bir çay var bu çaylardın etrafında tarlası olan vatandaşlarımız bu çaylardan istifade etmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda köyümüzün kuzeyinde köyümüze ait bir ormanımız var köy halkı buradan da yararlanmaya çalışıyor. Köyümüzün aşağı yukarı %60’ı yazın Hatay’ın Kırıkhan ilçesi ve Aydın’ın Söke İlçesine pamuk toplama gidiyor yine kışın köy halkımızın %40-50’si Antalya’ya portakal toplamaya gidiyor. Çok çalışkan olan köyümüz geçimini bu şekilde sağlıyor. 
Köyümüzde az da olsa hayvancılık da yapılmaktadır. Köyde şu anda aşağı yukarı 1500-2000 küçük baş, 100-120 yakın büyük baş hayvan bulunmaktadır.
Köyümüzün tarihi eserleri yok denecek kadar azdır. Ancak köyün 800-900 m batısında  bir iki eski mağara bulunmaktadır ve büyük zeyrat dediğimiz yere yakın çevresinde mezarlar bulunup bu mezarların ne zamana  ve kime ait olduğu tam olarak bilinmemektedir. Tarihi eser olarak köyümüz ve Yedigöz köyü arasında bir kalenin olduğu biliniyor. 
Köyümüzde şu anda 3 tane köy bakkalı, 1 tane demirci dükkanı, 1 adet köy odası mevcut olup ancak köy odası henüz faaliyette geçirilmemiştir. 
Köyümüzde 73 hane dışarıya göç etmiş olup çevre il ve ilçelere ve de büyük şehirlere yerleşmişlerdir. Köyümüzden göç alan şehirler başlıcaları; Gaziantep, Kilis, İstanbul Antalya Ankara İzmir gibi yerlere göç etmektedirler. Göç sebebinin temel nedeni geçim sıkıntısından ibarettir. 
Ayrıca köyümüz çalışmayı seven ve yaz kış çalışıp geçimini sağlayan çalışkan insanlar gayet çoktur.  Şu ana kadar köyümüzde herhangi bir düşmanlık olmamıştır. Tabi ki ufak  tefek can sıkıcı olaylar olmuştur. Öz geçmişimiz herhangi ciddi durumlar yani kefil ile sonuçlanan davalar olmamıştır. Köyün durumu bundan ibarettir.

ŞENLİKÇE KÖYÜNÜN KURULUŞU:
Kilis ili Musabeyli İlçesine bağlı olan Şenlikçe Köyü Musabeyli İlçesine 5 km uzaklığı olan ve Musabeyli İlçesinin batısına düşer.


Şenlikçe kelimesi eskiden köyün ortasında bir dut ağacı varmış ve bu dut ağacı Kara Mehmet adında bir kişinin diktiği söylenir. İnsanlar bu dut ağacın altından etrafında bulunan peynar köklerini söküp bunları yakıp kömür yaparlar ve fazla bir iş imkânı da olmadığı için bu kömür parasıyla geçinip giderlermiş. Boş zamanlarda ise köy halkı bu dut ağacın altında oturup sohbet, masal gibi şeyler söyleyip eğlenirlermiş, Hal böyle olunca şen bir toplum oluşuvermiş ve bu toplama şenlik adını vermişler. Cumhuriyetten sonra, şenlik ismini şenlikçe yapıvermişler. Adından da anlaşılacağı gibi köyün şenlikçe olması çok şen olduğundan kaynaklanmaktadır.


Büyüklük bakımdan Musabeyli ilçenin sayılı köylerindendir. Köyümüzün yaklaşık olarak 3000 dönüm arazisi olan bu arazinin yarısı Kel Murat diye bir ağanın malı olup köy halkı tarafından satın alınmıştır. Arazinin büyük bir bölümü bağ, zeytin tarla olup buğday, arpa, nohut, kuru soğan, bağ bahçe yetiştirilmemektedir. Köy halkı geçimini çiftçilik, hayvancılık ve işçilikle sağlamamaktadır. 


Köyün’ün kuruluşu hakkında kesin bilgisi olan bulunmamaktadır. Eski tarihli olarak Köy mezarlığında çok eskilere dayanan bir tarihi mezar bulunup bu mezarın bir göçeme askere ait olduğu bilinmektedir fakat mezarın ne zamana ait olduğunu köy halkının bilgisi net değildir. Köyün batısında ve aşağı yukarı 1 km uzaklığın büyük zeyrat olarak bilinen ve bu zeyratta bir yüzbaşının mezarı olduğu fakat bu yüzbaşının ne zaman ve nasıl burada şehit düştüğü köy halkı tarafından net olarak bilinmemektedir. Ancak köyde yaşayan kabilelerin ne zaman ve nerden köye gelip yerleştiğini aşağıda kısaca değinmek istiyorum.


Köyün esas yerlisi olarak Çelik ailesi, Gönderenoğlu ailesi, Doğan ailesi ve Vural ailesinden ibaret olup diğer ailelerin hepsi dışardan gelip köye yerleşmişlerdir.


Kahraman Ailesi: Kahraman Ailesi esas olarak Suriyeli olup, 1951 tarihinde Suriye’den gelip köye yerleşmişlerdir. İlk geldiklerinde bir veya iki aile olmasına rağmen şu anda köyde 10 hane olmuşlardır.


     Dal Ailesi: Dal Ailesi Suriye’nin Tekdam köyünden olup 1920 tarihinde köye tek aile olarak yerleşmiş, şu anda ise 15 haneden oluşmaktadır.


Öztürk Ailesi: Öztürk Ailesi Kilis Merkeze bağlı Çalkaya Köyünden 1945 tarihinde köye gelmiş olup, şu anda 3 haneden oluşmaktadır.


Kaya Ailesi:  Kaya ailesi asılları göçebe olup, Kahraman Maraş’ın  Keferdiz beldesinin Atmalı köyünde gelip köyümüze yerleşmiş ve şu anda 10 haneden oluşmaktadır.


     Canlar Ailesi : Kilis’in Sapkanlı Köyünden gelme olup sadece 3 haneden oluşmaktadır.


Öngün Ailesi : Köyün 2 haneli ailesi olup Muştan gelmişlerdir.


Vural Ailesi :  Köyün yerlisi olup Ruşkenli aşiretinden gelme ve şu andan köyde 35 haneden meydana gelmektedir. Köyde şu anda Kelibolar olarak bilinmektedir.


Dalyan Ailesi : Köyümüzde 4 aileden oluşup asılları göçebedirler.
Yarar Ailesi : Kilis’in Bulamaçlı köyünde gelmiş olup ve şu anda köyde 15 haneden oluşmaktadır.

       Düğün Oyunları: Köyde daha birkaç sene bundan önce düğünler davullu, zurnalı olarak yapılırken şimdi ise yerine caza bırakmıştır. Davul ve zurnayla yapılan düğünler üç gün iki gece sürerdi. Cazla yapılan düğünler ise sadece bir gün bir gece sürmektedir. Bu da bize düğünlerin çok masraflı olduğunu göstermektedir.


Genellikle düğünlerde Deliloy, Halebi, Tek arabası, Sarı Saman, Çifteli, Misket, Şemame, Kırıkhan Havası, Antep Havası, Tek Ayak gibi düğün havaları oynanmaktadır.


Çocuk Oyunları: Saklambaç, Körebe, Ormanoyunu, Kareoyunu, Çizgi oyunu, Beştaş, Can oyunu, İp atlama,  Çöp oyunu, Karakedi Oyunu, Çümceligelin  oyunları çocuklar tarafından oynanmaktadır.


Köy Çevresinde Bulunan Pınarlar: İncirli pınar, İğneli pınar, Akdut pınarı, Pamuk pınarı, Soğuksu pınarı, Kastel pınarı, Kurt pınarı, Süs pınar, Acıpınar, Destiye pınarı, Orman pınarı gibi pınarlar mevcut olup bu pınarların bazıları mevsimlik olarak akmaktadır.

Köye Bağlı Mezra Sayısı, Mesafeleri

Yok

Köyün Nüfusu

364

Köyün Hane Sayısı

95

Köyün İl Merkezine Uzaklığı

8 km.

Yol Durumu (Asfalt-Stabilize)

Asfalt-Yapım Yılı:1998

İçme Suyu Durumu (Şebeke-Kuyu vs..)

Şebeke-Yapım Yılı:1975

Sulama Suyu Durumu (Kaynak vs.)

Dere

Okul Durumu-Kaç Derslik Olduğu

3 Derslik (Açık)-43 öğr.Y.YIL.CUM.İLK.ÖĞ.OK. Taşındı.

Kaç Lojman ve İmam Evi Olduğu

1 Lojman-1 İmam Evi

Öğretmen Sayısı

4

Öğrenci Sayısı

164

Sağlık Evi-Sağlık Ocağı

Yok

Cami

Var-Yapım Yılı:1973

Sağlık Personeli Durumu

Yok

İmam

Var

Elektrik Durumu

Var

Telefon Santralı

Var-Merkez

Ekili Arazi Miktarı

4.034 Dekar

Hayvan Sayısı (Küçük Baş-Büyük Baş)

2.343 Küçükbaş-22 Büyükbaş

Yayla Durumu, Mera

Mera

Gelir Kaynağı (Ürün Çeşitleri, vs..)

Bağ-Zeytin-Hububat

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

Web Analytics

KİLİS YEMEK RESİMLERİ
 

< iframe width='640px' height='397px' frameborder='0' src='http://www.startv.com.tr/Embed/WebTV.aspx?id=3805&movie_target=startv_videoad_webtv' />,
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=