SI Temel Birimler
SI Temel Birimler
Fiziksel Nicelik
Birim
Sembol
Uzunluk
Metre
m
Kütle
Kiloğram
kg
Zaman
Saniye
s
Elektrik Akımı
Amper
A
Termodinamik Sıcaklık
Kelvin
K
Işık şideti
Candale
cd
Madde Miktarı
mol
mol
 
+Bazı SI türeme birimleri için özel isimler ve semboller
Fiziksel
Nicelik
SI Biriminin
Adı
SI Birimi
için Sembol
SI Biriminin
Tanımı
Kuvvet
newton
N
kg m s −2
Basınç
Pascal
Pa
N/m2 = kg m −1 s−2
Enerji
Joule
J
N m = kg m2 s−2
Ğüç (Fizik)
wat
W
J/s = kg m2 s−3
Elektrik yükü
coulomb
C
A · s
Elektriksel Yük kayıbı
wolt
V
W/A = J/C = kg m2 A−1 s−3
Elektriksel direnç
ohm
Ω
V/A = kg m2 A−2 s−3
İletkenlik (elektrik)
siemens
 
Ω−1 = kg−1 m−2 A2 s3
Elektriksel sığa
farad
F
C/V = A2 s4 kg−1 m
Manyetik akı
Wb
kg m2 s−2 A−1
İndüktans
henry
H
Wb/A = kg m2 A−2 s−2
Manyetik akı yoğunluğu
tesla
T
Wb/m2 = kg s−2 A−1
Işık akısı
lümen
lm
cd · sr
Aydınlatma şideti
lüks
lx
lm/m2 = cd sr m−2
Frekans
hertz
Hz
s−1 (saniyede salınım)
Radyoaktivite
bekerel
Bq
s−1 (saniyede bozunma)
 
 
Uzunluk
 
 • Kilometre: 1 km = 1000 m = 103 m
  • Hektometre: 100 hm = 102 m
  • Dekametre: 10 dkm = 101 m
 • Metre: 1 m = 1000 mm = 100 m
  • Desimetre: 1 dm = 100 mm = 10-1 m
  • Santimetre: 1 cm = 10 mm = 10-2 m
 • Milimetre: 1 mm = 1000 µm = 10-3 m
 • Mikrometre: 1 µm = 1000 nm = 10-6 m
 • Nanometre: 1 nm = 1000 pm = 10-9 m
 • Pikometre: 1 pm = 1000 fm = 10-12 m
 
Kütle Ölçüleri
1 gram (g)                             =  1000 miligram (mg)
1 dekagram (dag)                =  10 g
1 kilogram  (kg)                   =  1000 g
1 kental                                                =  100 kg
1 ton                                                     =  1000 kg
 
Uzunluk Ölçüleri
1 metre (m)                           =  10 dm
1 desimetre (dm)                 =  10 cm
1 santimetre (cm)                =  10 mm
1 kilometre  (km)                  =  1000 m
 
 Yüz Ölçüleri
1 metrekare (m2)                  =  100 dm = 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2
1 ar  (a)                                 =  100 m2
1 dekar  (da)                         =  1000 m =  10 a
1 hektar (h)                          =  10 da = 10 000 m2 = 100 a
1 kilometrekare (km2) =  100 h = 1000 da = 1 000  000 m2
 
 Mekan ve Boşluk Ölçüleri, Sıvı Ölçüleri
1 metre (kübik) küb (m3)  =  1000 dm3 = 1 000 000 cm3 = 1 000 000 000 mm3
1 litre (l) = 1 dm3
1 hektolitre = 100  l
 
Basınç Ölçüleri
mili bar (mbar), milimetre cıva sütunu (mm Hg, Torr)
1000 mbar  =  750 mm Hg.
1 bar   =  1000 mbar = 1 000 000 Pascal (Pa)
 
Güç Ölçüleri
1 kilowatt (kW) =  1000 Watt (W)
1 mega Watt (MW) =  1000 kW
1 Beygir kuvveti =  735,5 W
 
Elektrik Ölçüleri
Akım şiddeti :  1 Amper (A) 
Gerilim :  1 Volt (V) 
Direnç :  1 ohm (
W)
Elektrik yükü :  1 Coulomb =  1 amper saniye
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

Web Analytics

KİLİS YEMEK RESİMLERİ
 

< iframe width='640px' height='397px' frameborder='0' src='http://www.startv.com.tr/Embed/WebTV.aspx?id=3805&movie_target=startv_videoad_webtv' />,
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=