zemin mekaniği ve beton deneyleri

YAPI MALZEMELERİ VE BETON LABORATUVARI
Sıra No Deney İsmi  
ÇİMENTO DENEYLERİ
1 Çekme ve basınç dayanımı deneyleri  
2 Çimentonun normal kıvamının tayini  
3 Priz başlama ve sona erme sürelerinin tayini  
4 Çimentonun hacim değişiminin tayini  
AGREGA DENEYLERİ
1 Elek analizi deneyi (ince) (1 tane sınıfı için)  
2 Elek analizi deneyi (iri) (1 tane sınıfı için)  
3 Yüzey nemi oranı tayini (ince) (1 tane sınıfı için)  
4 Özgül ağırlık ve su emme yüzdesi (ince) (1 tane sınıfı için)  
5 Özgül ağırlık ve su emme yüzdesi (iri) (1 tane sınıfı için)  
6 İnce madde oranı tayini (1 tane sınıfı için)  
7 Gevşek birim ağırlık tayini (ince ve iri)  (1 tane sınıfı için)  
8 Sıkışık birim ağırlık tayini (ince ve iri)  (1 tane sınıfı için)  
9 Organik madde tayini (1 tane sınıfı için)  
10 Aşınmaya dayanıklılık tayini (bilyeli tamburda 1 tane sınıfı için)  
11 Tabii donda-çözülme (1 tane sınıfı için)  
12 Kimyasal donda-çözülme (1 tane sınıfı için)  
13 Yassılık İndeksi Deneyi  
TAZE BETON DENEYLERİ
1 Slump (Çökme) Deneyleri  
2 Betonun birim ağırlık tayini  
3 Betonun hava % miktarının tayini  
4 Betonda dozaj (çimento) miktarının tayini-RAM  
5 Betonun priz başlama ve bitiş sürelerinin  
SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ
1 Silindir veya küp numunelerin basınç dayanımı  
2 Betonda dozaj (çimento) miktarının tayini  
3 Beton yarmada çekme deneyi  
4 Beton eğilme deneyi  
5 Beton permeabilite (su geçirgenlik) test  
6 Beton tabi don deneyi  
7 Karot numunesi alınması (75 mm çapında)  
8 Karot numunesi basınç dayanımı (baş kesme ve başlıklama dahil)  
9 Su emme  
10 Windsor probe testi ile beton dayanımı tayini  
11 Beton özgül ağırlığının tayini  
12 Beton birim hacim ağırlığının tayini  
13 Beton test çekici deneyi (10 ölçme yeri için)  
14 Beton test çekici deneyi (10 ölç. sonraki her bir ölçme için)  
15 Ultrasonik ses hızı ve beton test çekici beraber (15 ölçme yeri için)  
16 Doğrudan Çekme Dayanım Tayini (Pull-off)  
17 Yüzeyde Kopma Dayanımı Deneyi (Pull-out)  
BETON ÇELİK ÇUBUK DENEYLERİ
1 Gözle muayene (görünüş özellikleri)  
2 Boyut muayenesi  
3 Kütle muayenesi  
4 Akma, çekme ve uzama yüzdesi (aynı çapta)  
TUĞLA VE KİREMİT DENEYLERİ
1 Tabii donda-çözülme (1 tane sınıfı için)  
2 Kimyasal donda-çözülme (1 tane sınıfı için)  
3 Gözle muayene (görünüş özellikleri )  
4 Boyut muayenesi  
5 Basınç dayanımı  
6 Magnezyum oksit miktarının tayini  
7 Eğilme deneyi  
8 Permeabilite (su geçirgenlik) test  
9 Tabii don deneyi (15 devir)  
10 Su emme  
11 Özgül ağırlığının tayini  
12 Birim hacim ağırlığının tayini  
ALÇI BLOK LEVHA DENEYLERİ
1 Eğilme deneyi  
2 Tabii don deneyi (15 devir)  
3 Su emme  
4 Özgül ağırlığının tayini  
5 Birim hacim ağırlığının tayini  
6 Gözle muayene (görünüş özellikleri )  
7 Boyut muayenesi  
KAPLAMA VE BORDÜR TAŞLARI DENEYLERİ
1 Basınç dayanımı  
2 Eğilme deneyi  
3 Permeabilite (su geçirgenlik) test  
4 Tabii don deneyi (15 devir)  
5 Su emme  
6 Özgül ağırlığının tayini  
7 Birim hacim ağırlığının tayini  
8 Gözle muayene (görünüş özellikleri )  
9 Boyut muayenesi  
AHŞAP DENEYLERİ
1 Ahşaptan çivi çekme testleri  
2 Tel vida çekme testleri  
3 Birleşim ve ekleme çekme testleri  
4 Cıvataları çekme testleri  
5 Basınç  
6 Eğilme  
7 Çekme  
8 Makaslama  
9 Kayma testleri  
TABİİ YAPI TAŞLARI DENEYLERİ
1 Hacim kütlesi deneyi  
2 Su emme deneyi  
3 Kaynar suda su emme deneyi  
4 Özgül kütle deneyi  
5 Görünen porozite deneyi  
6 Doluluk oranı kompasite deneyi  
7 Porozite (Gözeneklilik derecesi) deneyi  
8 Doygunluk katsayısı  
9 Basınç mukavemeti deneyi  
10 Eğilme mukavemeti deneyi  
11 Sürtünme ile aşınma kaybı (Bohtne metodu) deneyi  
12 Tabii don tesirlerine dayanıklılık ve don sonu basınç mukavemeti deneyi  
13 Sodyum sülfat don kaybı deneyi  
14 Darbeli aşınma deneyi (Losangeles metodu)  
15 Çekme mukavemeti deneyi  
16 Yarmada çekme mukavemeti deneyi  
17 Su geçirimliliği (Permabilite) deneyi  
18 Bazaltlarda güneş yanığı tayini  
19 Açık hava tesirlerine dayanıklılık deneyi  
20 Pas tehlikesinin tayini deneyi  
21 Asitlere dayanıklılık deneyi  
ZEMİN LABORATUARI DENEYLERİ
Sıra No Deney ismi  
1 Su içeriği tayini  
KIVAM LİMİTLERİ TAYINI
1 Likit limit (LL) (beş nokta)  
2 Likit limit (LL) (tek nokta)  
3 Plastik limit (PL)  
4 Tek eksenli büzülme  
5 Hacimsel büzülme  
ZEMİN SINIFLAMASI
1 Laboratuvar deneylerine göre  
TANE ÇAPI DAĞILIMININ BULUNMASI
1 Yıkamalı eleme  
2 Hidrometre  
birim hacim kütle deneyleri
1 Bağıl yoğunluk (özgül ağırlık)  
2 Tabii birim hacim kütle  
LABORATUVAR SIKIŞTIRMA DENEYİ
1 2,5 kg lık tokmak kullanarak (standard)  
2 4,5 kg lık tokmak kullanarak (modifıye)  
3 Titreşimli tokmak kullanarak  
4 En küçük kuru birim hacim kütle  
UÇ EKSENLİ BASINÇ DENEYİ (NUMUNE ÇAPI, O = 38 MM)
1 Konsolidasyonsuz-drenajsız (UU)  
2 Konsolidasyonlu-drenajsız (CU)  
3 Konsolidasyonlu-drenajlı (CD)  
DİREKT KESME (KESME KUTUSU) DENEYİ
1 Konsolidasyonsuz-drenajsız (UU)  
2 Konsolidasyonlu-drenajlı (CU)  
3 Konsolidasyonlu-drenajlı (CD)  
GEÇİRGENLİK (PERMEAB1LIT E) DENEYİ
1 Sabit seviyeli  
2 Düşen seviyeli  
DIGER ZEMİN DENEYLERİ
1 Serbest basınç (tek eksenli) deneyi  
2 Konsolidasyon deneyi  
3 Zeminlerde şişme basıncı tayini  
4 Zeminlerde şişme yüzdesi tayini  
5 Çifte hidrometre
(iki deney toplam olarak)
 

POZ

NO

NO GEREKL

İŞİN ADI STANDARTİ NUMUNE MİKTARI
zemin mekaniği deneyleri

(
http://www.lab.duzce.edu.tr/tefzeminlab/index.php?c=Altyapi sitesinden alınmıştır.)

Altyapı

 
Cihazın Adı:Konsolidasyon Deney Seti
Teknik Özellikleri:Konsolidasyon
Kullanım Alanları: Killi ve diğer tabakalı doğal zeminlerin oturma değerlerinin belirlenmesi araştırmalarında kullanılır. Bu deney seti bir zeminin sıkışma özelliklerini belirlemede, yanal deformasyonu önlenmiş olan, suya doygun disk biçiminde örselenmemiş bir zemin numunesinin, alt ve üst yüzeyinden drenaj sağlanarak, düşey ve eksenel bir basınç altında konsolidasyon miktarı ve hızının ölçümü için kullanılır.
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:CBR test Cihazı
Teknik Özellikleri:CBR
Kullanım Alanları: Kaliforniya Taşıma Oranı testi veya genellikle CBR testi olarakda bilinen bu deney özellikle karayollarında zeminlerin taşıma gücü parametrelerinin belirlenmesinde kullanılır. Ayrıca CBR deneyi zemin üzerine yapılacak esnek üst yapının hesabı için de kullanılır.
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:3 Eksenli Basınç Cihazı
Teknik Özellikleri:3-Eksenli
Kullanım Alanları: Deneyin aleti; yüklenen bir temel altındaki zemin kitlesinin kırılmasına neden olan yükün ( basıncın ) bulunması için kullanılır. Bu deneyle zeminin kayma direnci ölçülür. Üç eksenli basınç deneyi gelişmiş bir kayma direnci deneyi olup her çeşit zeminler için uygundur.
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:3-Eksenli Basınç Cihazı
Teknik Özellikleri:3-Eksenli Basınç
Kullanım Alanları: 3-Eksenli Basınç
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:Asfalt Otomatik Sıkıştırıcı
Teknik Özellikleri:Asfalt
Kullanım Alanları: Marshall deneyine tabi tutulacak beton asfalt numunelerin hazırlanması, sıkıştırılması işleminde kullanılır.
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı: Asfalt Penetrasyon Deney Aleti
Teknik Özellikleri:Penetrasyon
Kullanım Alanları: Desikatörde bekletilmiş asfaltın içine iğne batırarak asfaltta meydana gelen çökmelerin belirlendiği deney aletidir. Bitümün sertliği veya kıvamını belirlemek için bu alet kullanılır.
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:Likit Limit- Casagranda Deney Aleti
Teknik Özellikleri:Casagranda
Kullanım Alanları: Casagranda aleti kullanılarak zeminin likit limit değerleri belirlenir. Likit limit; zeminin plastik ve likit durumları birbirinden ayıran sınır su muhtevası durumudur.
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:Direkt Keseme Kutusu
Teknik Özellikleri:Kesme Kutusu
Kullanım Alanları: Kesme Kutusu deney aleti deformasyon kontrollü olarak numunelerin içerdiği doğal süreksizlik yüzeylerinin kesme dayanımı parametrelerinin tayini amacıyla kullanılır. Daha çok kumlu zeminler için uygun olmakla beraber, diğer zeminler içinde kullanılabilir.
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:Extraksiyon Deney
Teknik Özellikleri:Asfalt ayrıştırıcı
Kullanım Alanları: Asfalt ayrıştırıcı
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:Konik Penetrasyon Aleti
Teknik Özellikleri:Penetrasyon
Kullanım Alanları: Bu deney düzeneği ile belli ağırlıktaki bir konik uç, 5 saniye süreyle, bir kap içine doldurulmuş zemine batmaya bırakılır.Batma miktarı, mikrometre ile ölçülür.Zeminin su muhtevası belirlenir.20 mm’lik batmaya karşılık gelen su muhtevası, zeminin likit limit değerini verir.
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:Marshall Deney Aleti
Teknik Özellikleri:Marshall
Kullanım Alanları: Marshall
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:Rötre Limiti Deney Aleti
Teknik Özellikleri:Rötre Limiti
Kullanım Alanları: Bu deney seti, zeminlerin yarı katı durumdan katı duruma geçtikleri andaki sınır su içeriği olan büzülme limitini belirlemek amacıyla kullanılır.
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:Mekanik Karıştırıcı
Teknik Özellikleri:Mixer
Kullanım Alanları: Mixer
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:Penetrasyon Ölçüm Cihazı
Teknik Özellikleri:Penetrasyon
Kullanım Alanları: Penetrasyon
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:Yumuşama Noktası Tayini Deney Seti
Teknik Özellikleri:Yumuşama Noktası
Kullanım Alanları: Yumuşama Noktası
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:Permaabilite Deney Seti
Teknik Özellikleri:Permaabilite
Kullanım Alanları: Permaabilite
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:Standart Proktor Seti
Teknik Özellikleri:Proktor
Kullanım Alanları: Proktor deney aleti kullanılarak zeminlerde kuru birim ağırlık su muhtevası değerleri hesaplanır. Zeminin en iyi sıkışma değeri için uygun su muhtevası değerinin elde edilmesinde kullanılır.
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:Otomatik Zemin Numune Sıkıştırıcı (CBR)
Teknik Özellikleri:Numune Sıkıştırıcı (CBR)
Kullanım Alanları: Numune Sıkıştırıcı (CBR)
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:CBR Deney Kalıpları -1
Teknik Özellikleri:CBR- Kuru
Kullanım Alanları: CBR- Kuru
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:CBR Deney Kalıpları -2
Teknik Özellikleri:CBR- Islak
Kullanım Alanları: CBR- Islak
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:Piknometre Seti
Teknik Özellikleri:Piknometre
Kullanım Alanları: Piknometre
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:Hidrometre
Teknik Özellikleri:Hidrometre
Kullanım Alanları: Hidrometre
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:Desikatör
Teknik Özellikleri:Desikatör
Kullanım Alanları: Desikatör
Ücretli kullanım:
 
Cihazın Adı:Reflux Extractor
Teknik Özellikleri:Extractor
Kullanım Alanları: Extractor
Ücretli kullanım:
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

Web Analytics

KİLİS YEMEK RESİMLERİ
 

< iframe width='640px' height='397px' frameborder='0' src='http://www.startv.com.tr/Embed/WebTV.aspx?id=3805&movie_target=startv_videoad_webtv' />,
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=