Kaman Köyü
Kaman Köyü Mehmet MISIRLIOĞLU İnşaat Mühendisi BALİKLİ KÖYÜ KAMAN KÖYÜ (GÜNDEGER) Kilis ilinin, Musabeyli ilçesine bağlı Kaman köyünün yeni adı Gündegerdir. Bu köyün adını Kıpçakların Kuman boyundan alıyor. Diger adı ile Kaman boyu oluyor. Aynı ad ile Orta Asyada köy bulunmaktadır. Macarlı ünlü tarihçi Prof. Dr. Laszlo RASONYI 'nin TUNA KÖPRÜLERİ ADLI kitabından; KAMAN :Ortaçağ'daki Rumencede, kelime başındaki Kuman-Kıpçak K-yı çoğu defa g-nin karşıladığına (mes. Gruban, Gojan). Hatta bunun Kuman lehçe olarak bulunmaktadır. KRASSO-SZÖRENY vilayetinde, 1478'de belirli bir rol oynamış ve kraldan milli soyluluk almış olan Gaman ailesi Kuman knez menşeliydi. Gaman adı eskiden KAMAN idi ve çok sayıda başka Kıpçak dilinde ve Kumancada da anlamı "yaban domuzu" bazende "KAHRAMAN" idi. Şahıs adı olarak kullanılışına dair birkaç örnek görelim: Kazakcada ERKAMAN. -AY küçültme ekiyle BAŞKIRTCA KAMANAY’ dır.Kırgızların Manas destanında Kös Kaman şeklinde geçmektedir. Hun İmparatorluğu m.s. 350 yılında Anadolu ve Karadenizin kuzeyinde olmak üzere Balkanlara Romanya, Macaristan ve Bulğaristan topraklarına gelerek buraları işgal ediyorlar. Macaristanda Kaman adında bir köy adı bulunmaktadır. Laslo Rasonyi "Doğu Avrupa'da Türklük" adlı eserinde sahife 130-131 Tuna Havzasında, Bulgaristan-Macaristan-Romanya-Rusya'da yaşamış olan KUMANLARDA boy isimleri içerisinde BARAK adı geçmektedir. Aynı kitapta sayfa 175 de Rus kaynaklarında 1185 Barak, Knyaz Polovetsky, Romanya'da Baracesci, Prahove vilayetindeki eski bir köyün adı BARAK'tır. Barak, Kıpçak'ta bir KUMAN kabilesinin adıydı; Macaristan'dan Kumanların (KAMANLARIN ) bir soyunun da adıdır. Yöremizde bayanların birbirlerine hitap sözü olarak kullanılan ve yayğın olan "KELE" sözcüğü KAMAN (KUMAN) dilinde "istek kipi kele adının kullanıldığı ortaya çıkıyor" Kilis ilimizin, Musabeyli ilçesine bağlı Karbeyaz Köyü güneyinden Çavuş Hüyüğü civarında DEVREND denen yörenin bulunduğu dağın adı "KÜRRE”dir. KAMAN ve PEÇENEKLERDE "KÜRE" şahıslara verilen bir isim olduğu gibi, yerleşim adı olarak da geçmektedir. KAMAN adı Ortaasyadan gelen bir Türkçe kelime olduğu gibi Orta Asya’dan Balkanlara kadar geniş topraklarda kahramanlıklar göstermiş bir Türk boyunun adıdır. Bence Gündeger Köyünün eski adı olan Kaman yeniden eski adına kavuşmalıdır. Yine biliyoruz ki Kırşehir’in büyük bir ilçesi vardır. adı; KAMAN' dır. Kaman KÖYÜNÜN eski adına kavuşması iyi olacağı düşüncesindeyim.
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

Web Analytics

KİLİS YEMEK RESİMLERİ
 

< iframe width='640px' height='397px' frameborder='0' src='http://www.startv.com.tr/Embed/WebTV.aspx?id=3805&movie_target=startv_videoad_webtv' />,
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=