İTÜ'NÜN TARİHÇESİ
İTÜ'NÜN TARİHÇESİ

7. İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan Yüksek Mühendis Okulu da 12.7.1944 tarih ve 4619 sayılı kanun ile İstanbul Teknik Üniversitesi olarak Fakültelere ayrıldı. 18.6.1946 tarih ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile özerklik ve tüzel kişilik kazandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi dört fakülteden ibaretti:1- İnşaat Fakültesi (yol, demiryolu, su, betonarme, ahşap-çelik kolları)
2- Mimarlık Fakültesi (mimar mühendis ve şehircilik mühendisliği kolları)
3- Makina Fakültesi (makina, uçak, gemi mühendisliği kolları)
4- Elektrik Fakültesi (kuvvetli akım, zayıf akım, iletişim mühendisliği kolları) İstanbul Teknik Üniversitesindeki Fakültelerin kuruluş tarihleri yasal olarak 1944 yılından başlarsa da, esas kuruluşun İnşaat Fakültesi için başlangıcı Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn'un kurulduğu 1795 yılını ve Mimarlık Fakültesi için ise 1847 yılını almak gerekir. Makina ve Elektrik Fakültelerinin ise başlangıç tarihi 1934 yılıdır.

Bugün İTÜ'de mevcut 11 Fakültenin kuruluş tarihleri aşağıdaki gibidir.  1- İnşaat Fakültesi
2- Mimarlık Fakültesi
3- Makina Fakültesi
4- Elektrik-Elektromekanik Fakültesi
5- Maden Fakültesi
6- Kimya-Metalurji Fakültesi
7- Gemi İnşaatı ve Deniz
Bilimleri Fakültesi
8- Sakarya Mühendislik Fakültesi
9- Fen-Edebiyat Fakültesi
10- İşletme Fakültesi
11- Uçak-Uzay bilimleri Fakültesi
  1944 (başlangıç 1795)
1944 (başlangıç 1847)
1944 (başlangıç 1934)
1944 (başlangıç 1934)
1953
1963

1970
1982 (başlangıç 1970)
1982 (Temel Bilimler Fak. 1971)
1983
1977 (Endüstri Mühendisliği 1969)


Bu Fakültelerden başka Rektörlüğe bağlı lisans üstü öğretim yapan enstitüler:


1- Fen Bilimleri Enstitüsü
2- Sosyal Bilimler Enstitüsü
3- Nükleer Enerji Enstitüsü

Uygulama Araştırma Merkezleri:1- Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi
2- Elektrik ve Kontrol Sistemleri Uygulama Araştırma Merkezi
3- Enerji Bilimleri ve Teknolojisi Uygulama Araştırma Merkezi
4- Makina İmalatı ve Teknolojisi Uygulama-Araştırma Merkezi
5- Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojisi Uygulama Araştırma Merkezi
6- Su ve Deniz Bilimleri Teknolojisi Uygulama Araştırma Merkezi
7- Ulaştırma ve Ulaşım Araçları Uygulama Araştırma Merkezi
8- Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi
9- Yerbilimleri ve Yeraltı Kaynakları Uygulama Araştırma Merkezi

Bölümler:1- Beden Eğitimi Bölümü
2- Dil ve İnkılâp Tarihi Bölümü
3- Güzel San'atlar Bölümü

Yüksek Okullar:1- Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
2- Denizcilik Yüksek Okulu
3- Sakarya Meslek Yüksek Okulu
4- Düzce Meslek Yüksek Okulu

Araştırma Merkezleri:1- Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi
2- Cam ve Seramik Araştırma Merkezi
3- Biyomühendislik Araştırma Merkezi

1773 yılından bugüne kadar Mühendislik öğretim süresi bir çok defa değişmiş ve çeşitli okullardan öğrenci alınarak mühendislik öğretimi yapılmıştır.

Mühendislik öğretiminin çeşitli yıllardaki süreleri:  1773-1795'den 1883'e kadar

Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn
Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn ve Mühendishane
1883-88 Hendese-i Mülkiye
1887'den 1909'a kadar (Okulun 7 seneye çıkartılması dolayısıyla
1893'de mezun olan yoktur)
1909'dan itibaren Mühendis Mekteb-i Âlisi
1928 Yüksek Mühendis Mektebi
1930-31 yılı Yüksek Mühendis Mektebi
1931-1945 Yüksek Mühendis Mektebi ve İTÜ
1945-1972 İstanbul Teknik Üniversitesi
(1944-45 yılında girenlerden itibaren)
1972'den itibaren iki kademeli öğretime geçilmiş
Lisans
Lisans üstü
  Süre


4 yıl
5 yıl

7 yıl
6 yıl
6 yıl
5,5 yıl
6 yıl

5 yıl

4 yıl
1,5-2 yıl


Başlangıçtan bugüne kadar Mühendishane, Hendese-i Mülkiye, Mühendis Mekteb-i Âlisi, Yüksek Mühendis Mektebi, İstanbul Teknik Universitesi'nden mezun olan mühendis ve mimar mühendislerin sayısı:

 
1773-1883 yılına kadar mezun olan mühendislerin sayısı hakkında,
başlangıçtan.itibaren her yıl için bir liste elde edilememiştir
(Bak Mir'at-ı Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn)
1888-1908 Hendese-i Mülkiye
1909-1923 Mühendis Mekteb-i Âlisi
  Süre230
202


Cumhuriyet Devri


  1924-1944 Mühendis Mekteb-i Âlisi ve 1928'den itibaren
Yüksek Mühendis Mektebi
1945-1982 sonuna kadar İstanbul Teknik Üniversitesi
(5 ve 6 yıllık öğretim) yapanlar ile 1972'den itibaren
5 yıllık öğretimi tamamlayanlar)
1957-1982 İTÜ Teknik Okulu ve 1971 'den itibaren
Maçka Fakülteleri (4 yıllık öğretim)
1973-1980 İTÜ Gece öğretimi (4 yıllık öğretim)
1973-1989 İTÜ Tüm Fakülteler (4 yıllık öğretim)
1975-1989 İTÜ Enstitüler Yüksek Lisans Toplamı
1961-1989 Nükleer Enerji Enstitüsü
 
740


11.197

6.494
544
22.940
2.833
189


Özetlenecek olursa:


  1888-1923 Hendese-i Mülkiye ve Mühendis Mekteb-i
Âlisi'nden mezun olanlar
1924-1944 Mühendislik Mekteb-i Âlisi, Yüksek Mühendis Mektebi
1945-1982 İstanbul Teknik Üniversitesi, 5 yıllık ve 6 yıllık
öğretim görenler (Yüksek Mühendis)
1957-1989 İstanbul Teknik Üniversitesi'nin fakülteleri ve
İTÜ Teknik Okulu 4 yıllık öğretim (Mühendis)
1974-1989 Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri mezunları (Yüksek Müh.) ve 1961-1989 Nükleer Enerji Enstitüsü
 
432
740

11.197

29.978

3.022
Mühendis Mektebi Âlisi ve Yüksek Mühendis Mektebi Müdürleri:


  1- Mehmet Refik Bey (Fenmen)
2- Burhanettin Bey (Müdür Vekili)
3- Ahmet Fehmi Bey (Bâli)
4- Selahattin Bey (Oksözcü)
5- Süleyman Bey
6- Mehmet Nuri Bey (Esmen)
7- Fikri Bey (Santur)
8- Suphi Bey (Tanığ)
9- Fikri Bey (Santur)
10- Suphi Bey (Tanığ)
11- Osman Tevfik Taylan
  20 Mart 1910-28 Eylül 1913
28 Eylül 1913-Ocak 1913
Ocak 1913-Mayıs 1917
Mayıs 1917- 18 Mart 1918
1918- 18 Mart 1921
13 Mart 1921 - 4 Mayıs 1927
17 Mayıs 1927-8 Ekim 1929
24 Kasım 1929- 17 Eylül 1932
18 Eylül 1932-31 Mayıs 1935
1 Haziran 1935-26 Eylül 1939
26 Eylül 1939 - 20 Temmuz 1944


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörleri:


  Ord.Prof.Osman Tevfik Taylan
Ord.Prof.Osman Tevfik Taylan
Ord.Prof.Dr.Ahmet Hamdi Peynircioğlu
Ord.Prof.Mustafa Hulki Erem
Ord.Prof.M.Emin Onat
Prof.Ahmet Özel
Prof.Dr.Mustafa Santur
Ord.Prof.Mustafa Hulki Erem
Ord.Prof.M.Hilmi Civaoğlu
Prof.Dr.Mustafa İnan
Prof.Fikret Narter
Prof.Fikret Narter
Prof.Dr.M.Hikmet Binark
Prof.Dr.M.Said Kuran
Ord.Prof.Bedri Karafakıoğlu
Prof.Dr.Kâzım Ergin
Prof.Dr.Galip Sağıroğlu
Prof.Dr.Kemal Kafalı
Prof.Dr.Nahit Kumbasar
Prof.Dr.Kemal Kafalı
Prof.Dr.Kemal Kafalı
Prof.İlhan Kayan
Prof.Dr.Reşat Baykal
Prof.Dr.Gülsün Sağlamer
Prof.Dr.H.Faruk Karadoğan
  20.07.1944-24.06.1946
24.06.1946-29.07.1948
29.07.1948-24.06.1949
24.06.1949-24.06.1951
25.06.1951-25.06.1953
25.06.1953-24.05.1954
26.05.1954-25.06.1955
25.06.1955-05.07.1956
06.08.1956-25.06.1957
25.06.1957-25.06.1959
26.06.1959-28.10.1960
04.11.1960-27.04.1962
27.04.1962-27.10.1963
28.10.1963-27.10.1965


İçindekiler


<İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun>

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NİN
KISA TARİHÇESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve
Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi
Yayın No:7


Yazar : Prof.Dr.Kazım ÇEÇEN

Burada sunulan tüm bilgiler yukarıda ismi belirtilen kitaptan alınmıştır.1. Giriş
2. Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyûn
3. Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn
4. Hendese-i Mülkiye
5. Mühendis Mektebi Ali'si
6. Yüksek Mühendis Mektebi ve Yüksek Mühendis Okulu
7. İstanbul Teknik Üniversitesi
8. Önsöz


http://www.arsiv.itu.edu.tr/tarihce/40.htm SİTESİNDEN ALINMIŞTIR.

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

Web Analytics

KİLİS YEMEK RESİMLERİ
 

< iframe width='640px' height='397px' frameborder='0' src='http://www.startv.com.tr/Embed/WebTV.aspx?id=3805&movie_target=startv_videoad_webtv' />,
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=